Sindikalna podružnica Energoinvest TDS

Sindikalna podružnica Energoinvest  TDS

Period 2015. godine karakterizirale su aktivnosti na preživljavanju Kompanije koja je zapala u velike dugove, manjak poslova, tužbe uposlenika, proteste i štrajk.

Ortačka grupa je pokrenula aktivnosti oko prodaje kompanije. Interesanti su italijanski predstavnici indijskog kapitala firme koja se bavi izgradnjom dalekovoda. Predstavnici potencijalnog kupca imali su niz sastanaka sa predstavnicima ortačke grupe i predstavnicima Sindikata. U začetničkom periodu ideje o kupovini Kompanije obavljen je razgovor na nivou Sindikata Energoinvest TDS i SM FBiH. Zaključak je da su uslovi koje nude potencijalni kupci dobri za uposlenike, te se ova ideja i podržavala na novou SM FBiH. Sve ostale pojedinosti i tokove ovih pregovora obavljao je predsjednik sindikata Energoinvest TDS kolega Mirsad Makić. Treba napomenuti da je SM FBiH nekoliko puta posredovao u formiranju zdravih preduslova za realizaciju kupoprodaje kompanije, i u vidu razgovora sa predstavnicima Energoinvesta dd kao strateškog partnera za Energoinvest TDS. Također, u cilju ostvarivanja što boljeg statusa uposlenika, predstavnici sindikata Energoinvest TDS i S FBiH, obavili su razgovor i sa predstavnicima Vlade FBiH.

Trenutno se odvijaju aktivnosti oko uslova kupoprodajnog ugovora, a sve informacije o statusu i stanju u Energoinvest TDS raspolaže predsjednik sindikata Energoinvest TDS kolega Mirsad Makić.