Aluminij d.d. Mostar Sastanak Sindikata i ministra Džindića

Aluminij d.d. Mostar Sastanak Sindikata i ministra Džindića

Slijedom zaključaka sa sastanka predstavnika Sindikata i ministrom Džindićem održanog 25.03.2016. u Domu Sindikata u Sarajevu („U srijedu, 30.03.2016. godine u prostorijama Vlade FBiH, održaće se zajednički sastanak predstavnika FMERI, Uprave Aluminija Mostar i Sindikata s ciljem sagledavanja stanja i pronalaska adekvatnog rješenja za bivše radnike ove firme, u skladu sa Sporazumom o vlasničkoj strukturi Aluminija i pratećim Aneksima“), održan je sastanak u prostorijama Vlade FBiH 30.03.2016. godine u 10:00 sati kojem su prisustvovali:

Predsjednik SSS Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.

Ispred Sindikata metalaca FBiH: predsjednik SM FBiH Bajro Melez, sindikalni povjerenik SM Hercegovačko-neretvanskog kantona Vahid Ramić, predstavnici Sindikalne podružnice Aluminij d.d. Mostar-obespravljeni radnici Alica Rahimić i Šaćir Jaganjac.

Ispred Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH: ministar FMERI-e Nermin Džindić i savjetnik ministra Almir Zulić.

Nakon detaljnog uvida u trenutnu situaciju u kojoj se nalazi ovo privredno društvo i njeni obespravljeni radnici donesen je Zaključak:

Nastaviti realizaciju Aneksa broj 8 na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar.

U prilogu je dat primjerak Aneksa broj 8.