RADIONICA „Nasilje nad ženama-prepoznati, spriječiti“

RADIONICA „Nasilje nad ženama-prepoznati, spriječiti“

Mostar, 17-18.02.2017.godine u hotelu Bristol

            SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE

FORUM ŽENA SSS BiH

Održana je Radionica dana 17-18.02.2017.godine u hotelu Bristol u Mostaru.

Ispred Sindikata metalaca Federacije BiH svojim aktivnim učešćem u kvalitetnoj realizaciji ove radionice sudjelovala je Azra Avdić.

Gost predavač je bio gdin. Tomislav Cvitanušić koji nas je proveo kroz svoju sjajnu prezentaciju na datu temu.

Izvještaj sa sastanka:

Forum Ženske mreže BiH o ekonomiji brige

– Sarajevo, 07/03/2017.god. hotel Hollywood

            Ženska mreža BiH

Fondacija CURE Koordinirajuća organizacija

Održana je Radionica dana 07.03.2017.godine u hotelu Hollywood u Sarajevu.

Ispred Sindikata metalaca Federacije BiH svojim aktivnim učešćem u kvalitetnoj realizaciji ovog foruma sudjelovala je Azra Avdić.

Ključne riječi: Ekonomija brige, neplaćeni ženski rad, uvođenje osoba iz sistema brige u sistem socijalne zaštite, reforma poreskog sistema u BiH, reformska agenda, socijalna davanja, alimentacioni fond.

Program

Utorak, 07/03/2017 
8:30 – 9:00Dolazak učesnica Registracija Jutarnja kafica dobrodošlice
9:00 – 9:15Riječi dobrodošlice FES Ženska mreža BiH
09:15 – 10:45Panel I Rodni aspekt reforme socijalnog i zdravstvenog sektora  Predavača/ice: Fedra Idžaković – CEDAW Izvještaj Olivera Mastikosa – Uticaj reforme socijalnog sistema na ostvarivanje socijalnih prava osoba sa invaliditetom – i pravo na zdravlje za sve građanke i građane BiH
10:45 – 11:15Kafe pauza
11:15 – 13:00Panel II Uticaj reformske agende na položaj društveno marginaliziranih žena u BiH   1)         Varja Nikolić – dostojanstveno starenje – uticaj reformske agende i reforme socijalnog sistema na žene treće dobi 2)         Ekonomska reforma u Bosni i Hercegovini i industrija njege – prilike za (ne)zapošljavanje   
13:00 – 14:00Ručak
14:00 – 16:00 Forum: Odgovor ljevice na problematiku ekonomije njege u BiH Moderatorica: Duška Jurišić   Učestvuju: Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD Naša Stranka Demokratska fronta
16:00 – 16:15Pauza
16:15Završni komentari i zaključci Foruma Ženske mreže BiH o ekonomiji brige