125 GODINA SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA METALACA

125 GODINA SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA METALACA

80 GODINA OD PRVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA 20 GODINA OD PRVOG POSLIJERATNOG KONGRESA SINDIKATA METALACA

PRVI UVIJEK PRVI

            Naviknuti na naporan rad iz kojeg neizbježno dolazi rezultat teško zarađenog hljeba, onog „crnog ispod nokata“, metalci su kroz historiju bili predvodnici radničkog pokreta spremni i svojim životima stati u odbranu radnika i radničkih prava.

            Iznova organizovani na olupinama preostalih fabrika i preduzeća pod okriljem starih prekaljenih sindikalaca, odanih ideji borbe za radnička prava, SM BiH 1997. organizira I poslijeratni Kongres u poslovnoj zgradi Unis Holdinga – Sarajevo.

Bili su to nagovještaji ujedinjenja domaćih i regionalnih sindikalnih aktivista s ciljem očuvanja i ostvarivanja radničkih prava – uslova za normalan i dostojanstven rad.

Sindikalni pokret se polako širio i razvijao međunarodne odnose.

Teška situacija u privredi BiH direktno se odražavala na uslove rada i zagarantovana prava radnika. Opći kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor, tzv. kućni ugovori održavali su kontinuitet zaštite prava radnika, ali sa stalnom tendencijom smanjenja minimalnih prava.

Kroz cijeli prethodni period Sindikat metalaca nastojao se organizovati na više polja. Aktivnostima Sindikalnih podružnica po kantonalnim odborima nastojala su se, istovremeno, održati i ispuniti očekivanja njihovog članstva, te odolijevati raznim vanjskim problemima koji su direktno utjecali na rad sindikata, status radnika, sudbine porodica.

Prkosni i ponosni, na sve moguće načine, metalci se angažuju na obezbjeđenju preduslova za efektivan rad na polju sindikalnog djelovanja.

Obuka domaćih kadrova, sindikalnih organizacija, kantonalnih predstavništava odvijala se kontinuirano, posebno zahvaljujući prijateljima međunarodnih udruženja kako na Europskom, tako i na Svjetskom nivou.

Preduzeća, Fabrike postaju privilegija, a ne oporuka pokoljenja i nužnost razvoja privrede. U svakom momentu bilo je neophodno odgovoriti svim izazovima i nedaćama. Dijalog socijalnih partnera krojio je sudbinu realnog sektora.

Uprkos svemu, bilježi se široka lepeza sindikalnog aktiviteta.

SM FBiH je u bliskoj prošlosti napravio značajan iskorak u svom, prije svega, kadrovskom potencijalu, zatim u programskom djelovanju i strateškim pravcima nužnim za opstojnost i djelovanje sindikalnog pokreta. Brojne aktivnosti na prostoru BiH nadograđene su inicijativom za potpisivanje sporazuma o saradnji. Izdvajamo potpisivanje sporazuma sa Türk Metal i Çelik İş sindikatom, vodećim sindikatima metalaca Republike Turske, kao i značajno učlanjenje SM FBiH u Međunarodnu euroazijsku federaciju metalaca koju čine 33 sindikata iz preko 20 država, koja broji 22 miliona članova.

U prostorijama DOMA SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE 15. novembra 2017. godine obilježen je, za metalce, veoma važan jubilej, 125. godina postojanja Sindikata metalaca u BiH i 20. godina od prvog poslijeratnog Kongresa 1997. godine. Ovaj skup su uveličali i naši dragi prijatelji:

-članovi delegacije Međunarodne Euroazijske federacije sindikata metalaca (IEMF), kao i Türk Metal sindikata, koju je predvodio generalni sekretar IEMF, kolega Ismail Dursun, kao i kolege Ramazan Findik, Ibrahim  Karismaz i Sergey Manastirli,

-delegacija Çelik İş sindikata na čelu sa predsjednikom Yunuzom Degirmenci i kolegicom Dilara Tugce Cevik,

-Vedran Dragičević, zamjenik predsjednika IndustriAll za Jugoistočnu Evropu i predsjednik sindikata metalaca Hrvatske,

-Dragan Mijanović, predsjednik sindikata metalaca Crne Gore,

-Peco Risteski, predsjednik Sindikata industrije, energije i rudarstva Makedonije,

-Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ iz Srbije.

-Taf Kolecia, Generalni sekretar Sindikalne Federacije industrijskih radnika Albanije,

– Hasan Abazi, predsjednik Kosova,

-Obrad Belenzada, predsjednik Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske i predsjednik Sindikata metalaca BiH do 1992. godine.

Kao i direktori kompanija: Đahid Muratbegović – Igman d.d Konjic, Bisera Hadžialjević – Energoinvest d.d-Sarajevo, Biju Nair – ArcelorMittal d.o.o., Munevera Fočo – Ginex d.d.

Shodno sloganu „Zajedno smo jači“, SM FBiH se i praktično stavio u ulogu pokretača udruženog sindikalnog djelovanja u regionu, i šire. Tome u prilog govori i potpisani Sporazum o saradnji sa svim sindikatima koji u našem regionu predstavljaju i zastupaju radnike u metalskoj industriji, tačnije njih 12. Iskreno se nadamo da će sjeme ovog rasada ugledati plodove kojima će se okoristiti radnici.

Ceremoniju, prije samog potpisivanja sporazuma o saradnji 12 sindikalnih delegacija,  propratilo je Kulturno umjetničko društvo „Ponos“ Pribava iz Gračanice sa njihovim koreografom Hasibom Kovačevićem.

Jubilej je iskorišten da se podsjetimo na najzaslužnije sindikalne aktiviste, sindikalne podružnice i direktore, koji su svojim djelovanjem na polju ostvarivanja i poboljšanja radničkih prava dali maksimalan doprinos. Priznanja su dobili:

-Ismet Bajramović, predsjednik SSS BiH,

-Bajro Melez, predsjednik SM FBiH,

-Kenan Mujkanović, potpredsjednik SM FBiH,

-Vahid Ramić, predsjednik SM FBiH Hercegovačko-neretvanskog kantona,

-Sindikalna podružnica Igman d.o.o. Konjic,

-Ismail Dursun, generalni sekretar IEMF.

-Nermin Džindić, Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH,

-Biju Nair, direktor ArcelorMittal d.o.o. Zenica

Ovim putem, za davanje doprinosa u organizaciji obilježavanja Dana metalaca na visokom nivou,  zahvaljujemo se kompanijama:

– Igman d.o.o. Konjic

– Binas d.o.o Bugojno

– ArcelorMittal d.o.o. Zenica

– Energoinvest, d.d. Sarajevo

– Pretis d.o.o. Vogošća

– Ginex do.o. Goražde

– Zrak d.o.o. Vogošća

Kao i sindikalnim podružnicima:

SM FBiH Hercegovačko-neretvanskog kantona

SM FBiH Kanton Sarajevo

SM FBiH Zeničko-dobojski kanton

SM FBiH sindikalna podružnica Zrak d.o.o. Vogošća

Sindikat BH Telecoma

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH

Potpis sporazuma o saradnji zemalja regije i Turske, ujedno je i poziv svima nama sindikalcima da naše slabosti i nedostatke što prije otklonimo, a naše djelovanje i našu snagu usmjerimo ka ostvarivanju zajedničkog dobra, jer borba za minimalna prava radnika i dostojanstven život je sve teža, a jedino

ZAJEDNO SMO JAČI !!!