Druga Euro-Mediteranska konferencija (Didim 10. – 12. maja 2018.)

Druga Euro-Mediteranska konferencija (Didim 10. – 12. maja 2018.)

Druga Euro-Mediteranska konferencija (Didim 10. – 12. maja 2018.) Sindikata metalnih radnika poziva na pravičan i održiv razvoj u regionu. Za postizanje ovih ciljeva neophodna je snažna i priznata uloga sindikata.

             Stoga nastavljamo da radimo zajedno, posebno u multinacionalnim kompanijama, u implementaciji Istanbulskog Memoranduma koji su odobrili učesnici prve Euro-Mediteranske konferencije 2017. godine.

            Da bismo poboljšali i intenzivirali akciju koordinisanih sindikata u regionu, dijelimo sljedeći plan rada:

  1. Konferencija je usaglasila pripremu biltena koji će biti objavljen jednomz 4 mjeseca. Odlučeno je da koordinaciju dotičnog biltena vrši Yücel Top, dopisni koordinator Programa. Konferencija je odredila učesnike da neformalno obavještavaju dopisnika o nedavnom razvoju u svojim zemljama.
  2. Konferencija je takođe odredila učesnike da pruže podršku i prenose informacije na web stranicu na kojoj radi korespondentni sekretarijat u Turskoj.
  3. Konferencija je usaglasila projekat koji je pripremila Sindnova Italija i odlučio da FIM-CISL realizuje projekat Evropskoj komisiji uz partnerstvo drugih sindikata u regionu.
  4. Konferencija je usaglasila pripremu projekta pod nadzorom kompanije Türk Metal, bilo na Industriji 4.0 ili sličnim sadržajem kako bi imali koristi od direktnih odobrenja koje Evropska unija obezbjeđuje za korištenje u Turskoj.
  5. Konferencija je usaglasila neophodne korake koje treba preduzeti u pogledu mapiranja svih multinacionalnih kompanija koje trenutno posluju na području Mediterana. Ova studija mapiranja ključno je sredstvo za jačanje međusobne podrške i solidarnosti između radnika i sindikata, a takođe je i značajan alat za upravljanje industrijskim restrukturiranjem, razvoj kolektivnog pregovaranja, poštovanje radnih prava i pristojan rad.
  6. Konferencija se složila da komunicira sa UPM-om kako bi razmijenila informacije i pokušala da učestvuje u aktivnostima povezanih institucija.
  7. Konferencija iskazuje svoju definitivnu podršku Sindikatu metalaca FBiH za rješavanje problema sa kojima se suočio tokom kolektivnog pregovaranja sa Udruženjem poslodavaca BiH.

            Osim toga, Konferencija očekuje da će Evropska unija posvetiti više pažnje Mediteranskom području:

  1. Prije svega, na dodjeli određenog povjerenika koji je zadužen za saradnju između zemalja u regionu.
  2. Drugo, izraditi politiku za imigraciju posebno za region kako bi podržala izbjeglice i stvarala humanitarne koridore između zemalja slanja i prijema.

            Konačno, Evro-Mediteranska konferencija sindikata metalske industrije poziva na trenutno puštanje na slobodu bivšeg brazilskog predsjednika Luiz Inacio Lulu da Silva iz zatvora u sklopu solidarnosti koju su vodile međunarodni sindikati. Što se tiče podrške, priložena je ovom tekstu.

Didim, 12. Maj 2018.