Saopštenje za javnost na odluke ArcelorMittal Zenica d.o.o. na Odluku o privremenom prekidu rada i Odluku o uvođenju privremenog prekida rada

Saopštenje za javnost na odluke ArcelorMittal Zenica d.o.o. na Odluku o privremenom prekidu rada i Odluku o uvođenju privremenog prekida rada

Sindikat metalaca FBIH oštro osuđuje odluke Uprave ArcelorMittal Zenica d.o.o. o privremenom prekidu rada i uvođenja privremenog prekida rada za radnike u ovoj kompaniji i to za mjesec maj, jun i jul 2020. godine te želimo i putem medija da apelujemo na Upravu ove kompanije da hitno bez odlaganja iste odluke stavi van snage.

PREUZMI SAOPŠTENJE