• 25/05/2024

KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRETIS D.D.

Radnik u proizvodnji metalskih i hemijskih zanimanja (m/ž)

U skladu sa članovima 13. do 25. Pravilnika o radu „PRETIS“ d.d. Vogošća, članom 131. Statuta „PRETIS“ d.d. Vogošća i članom 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta „PRETIS“ d.d. Vogošća, a zbog povećanja obima posla, privredno društvo „PRETIS“ d.d. Vogošća objavljuje konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme:
PROIZVODNI RADNICI METALSKIH I HEMIJSKIH ZANIMANJA  – 50 IZVRŠILACAPotrebni uslovi – opći:

  • KV/SSS stručna sprema, metalskih i hemijskih zanimanja

Potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • CV ;
  • Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS);

Mogućnosti:

  • Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme;
  • Usavršavanje i napredovanje.

Prijave za posao sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
„PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća – sa naznakom  „ZA KONKURS“.
 Rok za prijavu je 30 dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.

Lokacija: Vogošća

Broj izvršilaca: 50

Datum objave: 10.08.2022.

Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 09.09.2022.)

Digiqole Ad

Related post