SM FBIH DOKUMENTI

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Zakon je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 79 od 30.10.2020. godine.


STATUT SINDIKATA METALACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti proizvodnje, prerade metala i srodnih djelatnosti u Federaciji BIH


Kolektivni ugovor o pravima poslodavaca i radnika metalne industrije