Implementacija zahtjeva Sindikata metalaca FBiH od 1.Maja

Socijalni dijalog najbolje rješenje za regulisanje međusobnih odnosa

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH i minimalna plaća bili su tema sastanka rukovodstva Udruženja poslodavaca FBiH na čelu s predsjednikom Adnanom Smailbegovićem i direktorom Mladenom Pandurevićem sa predsjednikom resornog granskog sindikata Bajrom Melezom i njegovim saradnicima Vahidom Ramićem i Almirom Salihovićem.


Sastanak je upriličen u kontekstu izraženih složenih uslova privređivanja sa ciljem da se putem sličnih sastanaka sa ostalim resornim granskim sindikatima iz realnog sektora iznađu najoptimalnija rješenja za poboljšanje općih uslova rada i poslovanje. Stoga je zaključeno da će se u narednih 15 dana održati sastanak Udruženja poslodavaca FBiH i predstavnika granskih sindikata iz realnog sektora na kojem će se razgovarati o unapređenju socijalnog dijaloga, otpočinjanju kolektivnog pregovaranja i minimalnoj plaći.


Nakon planiranih sastanaka, Udruženje poslodavaca će izaći sa prijedlogom teksta zajedničke platforme UPFBiH i pomenutih sindikata, koja treba biti usvojena na navedenom sastanku a koja će poslužiti kao osnov za vođenje socijalnog dijaloga i zajednički nastup prema institucijama vlasti.


Što se tiče minimalne plaće, postignut je konsenzus da se ona utvrdi a njeno usklađivanje vrši na osnovu metodologije koja se mora zasnivati na Konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 131 o minimalnoj plaći, da ona mora zadovoljiti minimum socijalnih potreba radnika i njihovih porodica, te da ne smije negativno uticati na održavanje postignutog nivoa zaposlenosti i ekonomski rast.

Digiqole Ad

Related post