• 25/05/2024

Zajednička platforma UPFBiH i industrijskih granskih sindikata će doprinijeti boljoj zaštiti prava radnika i stvaranju efikasnijeg poslovnog ambijenta

Zajednička platformom za vođenje socijalnog dijaloga koju je ponudilo Udruženje poslodavaca FBiH biće potpisana narednih dana, zaključak je sastanka održanog 01. juna 2021. godine kojem su prisustvovali predsjednici Sindikata metalaca FBiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH, kao i rukovodstva UPFBiH na čelu sa predsjednikom Adnanom Smailbegovićem, direktorom Mladenom Pandurevićem i članom Izvršnog odbora Snježanom Koepruner.


Socijalni partneri su saglasni da je neophodno raditi na izgradnji i očuvanju međusobnog povjerenja, te će platforma poslužiti kao osnova za vođenje socijalnog dijalog i zajednički nastup prema institucijama vlasti u svim oblastima gdje postoji obostrani interes.


Platforma će se potpisati najkasnije do 10. juna nakon čega će se pristupiti kolektivnom pregovaranju, koordinaciji aktivnosti u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, otpočeti pregovori o minimalnoj plaći i dogovoriti zajednički nastup ka institucijama vlasti.


Platforma je osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između Udruženja poslodavaca FBiH i industrijskih granskih sindikata, te je otvorena za pristupanje i drugih granskih sindikata.

Digiqole Ad

Related post