Seminar: Sindikati u tržišnoj ekonomiji

Seminar: Sindikati u tržišnoj ekonomiji

Shodno Sporazumu o edukaciji i saradnji koji je potpisan dana 15.11.2016. godine između Sindikata metala Federacije BiH i Sindikata Türk Metala Republike Turske, mladi kadar Sindikata metalaca Federacije BiH bio je pozvan da prisustvujete edukacionom programu za Evroazijske zemlje u Ankari. Delegaciju SM FBiH od dvadeset predstavnika predvodio je predsjednik  Bajro Melez. Tema ovog edukacionog programa je bila „Sindikati u tržišnoj ekonomiji“.  Edukacioni program se održavao u periodu od 27. novembra do 4. decembra 2016. godine, asama obuka se održavala u Edukacionom Centru Federacije u Ankari.

Tokom održavanja edukacionog programa govorilo se o Praktikovanju Zakona o radu u Turskoj, o Procesu kolektivnog pregovaranja, kao i o Krizi u vremenu globalne operacije sindikata. Na kraju ovog edukacionog programa svim učesnicima SM FBiH, njih dvadeset,  iz Bosanske Krupe, Goražda, Zenice, Konjica, Novog Travnika, Bugojna i Sarajeva, Uysal Altundağ, Finansijski sekretar uručio je certifikate o uspješno završenom edukacionom programu.

Prilikom posjete Ankari, učesnici su takođe imali priliku posjetiti neke od historijskih znamenitosti u Ankari, kao što su Mauzoleum Ataturka, Bijela džamija, Muzej Anadolske civilizacije i mnoge druge spomenike i zanimljive lokacije i društvene objekte Sindikata Türk Metala. Obilazak fabrike Man je bio posebnog značaja. Naime, ovo je fabrika koja upošljava 1800 radnika koji su ujedno svi i članovi sindikata Turk metala.

Jako važan segment posjete i realizacije programa gostovanja Sindikata metalaca FBiH obuhvatao je i susrete sa predstavnicima sindikata „Petrol iš“ čije su kompanije članice ovog sindikata srodnih djelatnosti sa našim kompanijama. Na ovu temu, uvaženi predsjednik Turk metala gospodin Pevrul Kavlak izrazio je zadovoljstvo inicijativom predsjednika Sindikata metalaca Bajre Meleza da se organizuje zajednički sastanak firmi namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine i Republike Turske radi ostvarivanja zajedničke poslovne saradnje, što bi dalo doprinos u jačanju ekonomskih tokova dvaju zemalja. Ovaj susret je planiran u proljetnom periodu.

Predsjednik Pevrul Kavlak je u zvaničnom obraćanju svim učesnicima seminara izrazio posebno zadovoljstvo za početkom realizacije Sporazuma o edukacijij i saradnji između dva sindikata i naglasio da se ova saradnja nastavlja, te da će se, u skladu sa ostalim mnogobrojnim učesnicima Federacije, napraviti program dalje edukacije.

Još jednom ističemo srdačnost i gostoprimstvo naših domaćina iz Turk metala, kao i predstavnika Federacije, i naravno, zadovoljstvo da će sindikalno članstvo SM FBiH imati priliku učestvovati u daljoj edukaciji. Posebna zahvalnost predsjedniku Pevrulu, generalnom sekretaru Federacije Turajo Raupovu, odjelu za međunarodne odnose Turk metala i to rukovoditeljici Devrim Duman i kolegi Alper Erkanu, kao i prevodiocu Muameru P.

Zajedno smo jači!

Digiqole Ad

Related post