Friedrich-Ebert-Stiftung SINDIKALNA ŠKOLA 2016.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Sindikalna škola će se kao 2015. i prethodnih godina, a po ustaljenoj praksi, realizirati i 2016. godine. FES Sindikalna škola 2016. godine realizirat će se putem tri modula edukacije u slijedećim terminima:

 • Prvi modul: 01. – 03. 04. 2016. Banja Luka
 • Drugi modul: 13. – 15. 05. 2016. Sarajevo
 • Treći modul: 03. – 05. 06. 2016. Neum
 • Follow-up: 14. – 16. 10. 2016. Teslić

Sindikalna škola je teorijsko-praktična edukacija za mlade sindikalne aktiviste i aktivistice, sa ciljem njihovog osposobljavanja za aktivno djelovanje u sindikatima i učešće na budućim zajedničkim projektima.

Reforme iz oblasti radnog zakonodavstva sa kojim su se suočili sindikati u 2015. godini još jednom su pokazale koliko je značajna sindikalna borba. Mukotrpna i nedemokratska usvajanja novih Zakona o radu FBiH i RS, pregovaranje i potpisivanje opštih kolektivnih ugovora za teritoriju FBiH i RS i granskih kolektivnih ugovora, kao i najavljeni nastavak reformi, još jednom pokazuju koliko je važno imati educirano i informisano članstvo. Upravo iz tog razloga ćemo ovogodišnji program u potpunosti prilagoditi trenutnim aktivnostima sindikata i ponuditi platformu za razmjenu informacija i mišljenja i zajedničko učenje.

Program će obuhvatiti oblasti: radnog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, javnog nastupa, te drugih tema relevantnih za aktivan angažman u sindikatima.

FES – Sindikalna škola se sastoji od četiri modula, po završetku kojih će učesnicima biti dodijeljeni certifikati o uspješno završenoj sindikalnoj školi.

 U periodu od 01. – 03.04.2016., u Banja Luci je održan prvi modul ovogodišnjeg programa FES-Sindikalne škole.

Tokom I modula FES Sindikalne škole 2016. godine, pored međusobnog upoznavanja i razmjene dosadašnjih iskustava polaznici su kroz predavanja i prigodne vježbe prošli kroz slijedeće teme:

 • Prezentacija projekta „FES-Sindikalna škola“,
 • Šta nam donose novi Zakoni o radu? (“Zakon o radu – šansa za sindikat ili pokušaj ubijanja sindikata”),
 •  Šta je to Sindikat? (Osnove sindikalizma i sindikalnog djelovanja, Sindikat u društvu?)
 •  Sindikati u Bosni i Hercegovini danas – Struktura i nadležnosti,
 • Radna zakonodavstva u BiH: Analiza i opis,
 •  Kolektivni ugovor – Važnost kolektivnih ugovora (Praktična vježba kolektivnog pregovaranja).

Drugi modul FES – Sindikalne škole 2016. godine, održan je u Sarajevu u periodu od 13. – 15.05.2016. godine. Polaznici su kroz predavanja i prigodne vježbe prošli kroz slijedeće teme:

 • „Aktuelne aktivnosti sindikata u BiH“
 • „Analiza stanja sindikalnog pokreta u BiH, mogući pravci djelovanja sindikata“
 • „Zakoni o štrajku“
 • Primjena zakona o radu kroz kolektivno pregovaranje (Praktična vježba kolektivnog pregovaranja).

III modul FES – Sindikalne škole 2016. godine održat će se od 03. – 05. 06. 2016. u Neumu.

Polaznici FES – Sindikalne škole 2016. godine ispred Sindikata metalaca FBiH  su:

 • Saša Živanović (član Sindikata Energoinvest d.d.)  i
 • Amela Vesnić-Dizdarević (stručni saradnik u SM FBiH).
Digiqole Ad

Related post