IndustriALL Global Union i IndustriAll European Trade Union pozivaju
na povlačenje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu i Zakona o Vijeću zaposlenika u Federaciji BiH

IndustriALL Global Union i IndustriAll European Trade Union pozivaju
na povlačenje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu i Zakona o Vijeću zaposlenika u Federaciji BiH

Poštovani Premijeru Vlade i Predsjedavajući Parlamenta,
Obraćamo Vam se u ime IndustriALL Global Union i IndustriAll European Trade Union, koji predstavljaju
milione radnika u rudarskoj, energetskoj i proizvodnoj industriji u Evropi i svijetu, uključujući i Bosnu i
Hercegovinu, kako bi pozvali Vladu i Parlament da povuku predložene izmjene i dopune Zakona o radu i
Zakona o Vijeću zaposlenika i da započnu neposredan socijalni dijalog sa Sindikatima i Udruženjem
poslodavaca.
Imajte na umu da su Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Sindikat metalaca Federacije BiH, Sindikat tekstila, kože, obuće i gume u Federaciji BiH naše pridružene
članice.
Obaviješteni smo da se planiraju usvojiti izmjene i dopune Zakona o radu i Zakona o Vijeću zaposlenika u
vezi sa odredbama koje se odnose na radne uvjete za vrijeme proglašenog stanja prirodnih ili drugih
nesreća i vanrednog stanja u zemlji, na sjednici Parlamenta zakazanoj 27. jula.
Duboko smo zabrinuti zbog najave o mogućnosti slabljenja prava radnika, a posebno zbog činjenice da bi
20-postotno smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine omogućilo poslodavcima
da smanjuju platu na minimum od 406,56 KM u slučaju da predloženi amandman bude prihvaćen.
Nadalje, takve odredbe bile bi primjenjive i 60 dana nakon vanrednih gore navedenih razloga.

Sindikati zahtjevaju da se prava radnika zaštite kolektivnim ugovorima, te da se u takvim vanrednim
situacijama rješenja pronađu putem pregovora koji vode Sindikati i Poslodavci za svako preduzeće.
Predložene izmjene i dopune oba zakona, ključne za prava radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine ne
definiraju pojam i pokrivenost „proglašene prirodne ili druge nesreće“ i „proglašene vanredne situacije“
koja bi se mogla jednostrano zloupotrijebiti na štetu radnika.
Također, neprihvatljivo je da ti amandmani nisu dogovoreni sa socijalnim partnerima.
Kako jesxx u Federaciji Bosne i Hercegovine ukinuta vanredna situacija, ali mjere COVID-19 i dalje
sprečavaju okupljanje više od 50 ljudi, radnici i sindikati nisu u mogućnosti izraziti svoje međunarodno
zagarontovano pravo na organiziranje mirnih protesta protiv navedenih predloženih izmjena
Takva jednostrana izmjena zakona vezana za rad odnosi se na sve principe za koje Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine tvrdi da ih poštuje i promovira na globalnoj razini.
Ovim putem izražavamo punu podršku i solidarnost sa 16 granskih sindikata u Federaciji Bosne i
Hercegovine, uključujući naše gore pridružene članice u njihovim radnjama kojima se osporava usvajanje
bilo kakvih zakona koji bi bili štetni za radnike.
Stoga, pozivamo Vašu Vladu i Parlament da odbace predložene izmjene Zakona o radu i Zakona o Vijeću
zaposlenika i započnu neposredan socijalni dijalog sa Sindikatima i Udruženjem poslodavaca.
Očekujemo Vaš brzi odgovor i akciju.
S poštovanjem

Valter Sanches Luc Triangle
Generalni sekretar Generalni sekretar
IndustriALL Global Union IndustriAll European Trade Union

Digiqole Ad

Related post