• 25/05/2024

RADIONICA „Novi Zakon o radu FBiH nam je donio…“ ZENICA, 02.-03. oktobar 2015. u Hotelu Dubrovnik

RADIONICA „Novi Zakon o radu FBiH nam je donio…“ ZENICA, 02.-03. oktobar 2015. u Hotelu Dubrovnik

U okviru PERC-LO TCO (Union to union) projekta za Jugoistočnu Evropu koji se implementira u koordinaciji sa Uredom MKS/PERC u Sarajevu, Forum žena Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine organizuje radionicu na temu „Novi Zakon o radu FBiH nam je donio…“

Održana je Radionica, 02-03. oktobra 2015. godine u hotelu Dubrovnik u Zenici.

Pored članica Foruma žena SSSBiH, radionici su prisustvovale gošće i kolegice iz Aktiva žena Saveza sindikata Republike Srpske.

Ispred Sindikata metalaca Federacije BiH svojim aktivnim učešćem u kvalitetnoj realizaciji ove radionice prisustvovala je Aida Čengić, predsjednica Nadzornog odbora SM FBiH, potpredsjednica Sindikata Energoinvest.

P r o g r a m    r a d i o n i c e

“Novi Zakon o radu FBiH nam je donio….”

Petak, 02.oktobar 2015. godine

Prezentacija odredbe novog Zakona o radu FBiH – gđa Sanela Maličević, dipl.iur SSSBiH

  • prava žena – radnica
  • diskriminacija i mobing na radnom mjestu
  • rad trudnica
  • reprezentativnost sindikata
  • trajanje godišnjeg odmora
  • plaća/radni učinak
  • otpremnina    
  • šta su nova rješenja koje nudi Novi ZOR

Subota, 03.oktobar 2015. godine

Šta nakon donošenja Zakona o radu FBiH (dalje aktivnosti sindikata)

U radionici su učestvovale:

1.GOSPA PARIPOVIĆ

2.SUADA KARIĆ

3.LEJLA DRNDA

4.ELBIRA BEŠIĆ

5.SENADA SULJIĆ

6.SAMIHA PAŠALIĆ

7.ESMA KUKURUZOVIĆ

8. SENKA VEJZOVIĆ

9.AIDA OPRAŠIĆ

10.EMIRA DEDIĆ

11.BRANKA PRINC

12.JASMINA HADŽIĆ

13.AIDA ČENGIĆ

14.BILJANA ŠKRBIĆ

15.MARIJANA

16.ANICA JONDIĆ

17. BILJANA BEŠIĆ

18.SANELA MALIČEVIĆ

19. ENISA SALIMOVIĆ

20.SELMA BOGILOVIĆ

21.SAMRA KOVAČEVIĆ

22.ZEHRA HAMZIĆ

23.BESIMA AHMEDSPAHIĆ

24.MILENA DEMIROVIĆ

25.VILDANA RAMIĆ-ROSIĆ

Digiqole Ad

Related post